• Navázat spolupráci s dalšími pěstounskými a hostitelskými rodinami a dětskými domovy
  • Rozšiřovat a udržovat tým stálých dobrovolníků napříč věkovým spektrem od 15 let až… až 🙂
  • Rozjet sociální podnik či chráněnou dílnu, které dětem usnadní vstup do pracovního procesu
  • Získat prostory, kde by se mohly Dobré víly pravidelně setkávat s dětmi a mít stálé zázemí
To Top