V TechMagazínu nám byla věnována celá stránka!

V TechMagazínu nám byla věnována celá stránka!

Jak trefně píše šéfredaktor Josef Valička v úvodníku: "Zdá se vám svět špatný? Páchejte dobré skutky."

Děkujeme za poskytnutý prostor a moc si vážíme iniciativy podporovat tímto způsobem dobročinné projekty.

A jaký dobrý skutek dnes spácháte vy?