Ochrana osobních údajů

Dobré víly dětem, z.s., vedený ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn.L 63621 IČO: 04421507 se sídlem: Kubištova 1098/5, 140 00 Praha 4 zpracovává Vaše osobní údaje, tj. jméno, příjmení, e-mail; u dárců - adresa bydliště, datum narození pro účely plnění smluv, zasílání informačního e-mailů o naší charitativní činnosti a pro účely vystavení darovacích potvrzení.
Vaše údaje zpracováváme, protože je to nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, a zároveň protože je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů našeho spolku, kterými jsou informování o naší spolkové charitativní činnosti. Z informačních newsletterů, které zasíláme se můžete kdykoliv odhlásit.
Vaše osobní údaje nebudeme poskytovat třetím osobám, s výjimkou případných profesionálních poradců jako jsou účetní nebo advokáti, v rozsahu nezbytném pro poskytnutí jejich služeb.
Dle nařízení o ochraně osobních EU č. 2016/679 můžete požadovat přístup k osobním údajům, můžete se nás dotazovat na uchovávání a zpracování údajů, můžete požadovat jejich opravu nebo výmaz, pokud jsou nesprávné, popřípadě omezení jejich zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to elektronicky na adrese .zc.yliverbod%40akilegna Dále máte právo na přenositelnost údajů k jinému správci, právo požadovat vysvětlení protiprávního uchovávání a zpracovávání osobních údajů, pokud by byly tyto údaje uchovávány nebo zpracovávány protiprávně, popř. právo požadovat odstranění protiprávně uchovávaných a zpracovávaných údajů. Konečně můžete podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Cookies

● Google Analytics: Získání statistických informací (expirace dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění)● Facebook Pixel: Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting; expirace 90 dnů)