Souhlas zájemců o dobrovolnictví se zpracováním osobních údajů

1. Správcem osobních údajů je spolek Dobré víly dětem, z. s., IČ: 04421507, se sídlem Kubištova 1098/5, Praha 4, PSČ 140 00, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 63621 (dále jen „spolek“). Kontakt spolku pro účely ochrany osobních údajů je zc.yliverbod%40akilegna
2. Zájemce o dobrovolnictví odesláním formuláře souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ze strany spolku, které budou využity k realizaci dobrovolnického programu, a to osobních údajů poskytnutých spolku zájemcem o dobrovolnictví a po dobu nezbytnou pro realizaci dobrovolnického programu spolkem. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. Souhlas může být kdykoliv odvolán.
3. Zájemce o dobrovolnictví bere na vědomí, že požádá-li o informaci o uchovávání a zpracování svých osobních údajů, je mu spolek povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Zájemce o dobrovolnictví má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování. Zájemce o dobrovolnictví má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a má právo na přenositelnost údajů k jinému správci. Zájemce o dobrovolnictví dále bere na vědomí, že (i) může žádat spolek o vysvětlení, (ii) požadovat odstranění závadného stavu, zjistí-li nebo domnívá-li se, že spolek provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo ochranou soukromého a osobního života zájemce o dobrovolnictví a (iii) právo na podání stížnosti proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.